Latest News

Razpis za štipendije za leto 2022-2023

Upravni odbor objavlja razpis za dodelitev štipendij za šolsko leto 2022-2023:

stiri štipendije v znesku dva tisoč evrov za študente prve in druge univerzitetne
stopnje. Prošnja mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha,
osebne podatke, naslov, telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov;
priložena morajo biti ta dokazila: fotokopija indeksa ali drugi dokument, iz katerega
so razvidni predvideni izpiti in druge študijske obveznosti ter ocene opravljenih
izpitov; potrdilo ISEE;

štipendijo v znesku dva tisoč petsto evrov za podiplomski študij ali specializacijo.
Prošnja mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo študijskega uspeha in
predstavitev podiplomsekga študija ali specializacije, osebne podatke, naslov,
telefonsko številko in podatek o številu družinskih članov; priložena morajo biti ta
dokazila: potrdilo o opravljenem dodiplomskem univerzitetnem študiju s končno
oceno, potrdilo o vpisu v podiplomski študij in potrdilo ISEE.

V prošnjah morajo biti navedeni tudi podatki o drugih prejetih štipendijah in obvezno
IBAN bančnega računa na katerega bo nakazana štipendija. Pri dodelitvi štipendij bo
upravni odbor na osnovi 5. člena statuta upošteval predvsem študijske uspehe in
potrebe prosilcev. Za vse potrebne informacije sta na razpolago člana odbora Boris
Peric (+39 0481 32545) in Karlo Černic (+39 0481 78100). Zainteresirani naj dostavijo
prošnje do 30. oktobra 2022 v zaprti ovojnici z oznako “SARDOC - ne odpiraj” na
naslov: Knjižnica D. Faigel - NŠK Trgovski dom, Corso Verdi 52 34170 Gorica ali na
naslov Sklad Sardoč,, ul. Malta 2 34170 Gorica.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie. Leggi di più